Küçük Kesinin Konfor Sunduğu 7 Kalp Hastalığı

Kalp cerrahisinin en yaygın yöntemi, açık kalp ameliyatları, çoğu insan için uzun iyileşme süreleri gerektirdiği için zorlu bir süreçtir. Ancak, son yıllarda geliştirilen küçük kesilerle yapılan kalp cerrahisi teknikleri giderek yaygınlaşmaktadır. Bu teknikler özellikle; koroner arter bypass cerrahisi, mitral kapak tamiri veya değiştirme, aort kapak tamiri veya değiştirme, atrial ve ventriküler septal defekt tamirleri, kalp pili takma işlemi ve kapalı göğüs cerrahisi gibi 7 kalp hastalığı için önemli bir seçenek olabilir.

1. Koroner arter bypass cerrahisi

Koroner arter bypass cerrahisi, kalbin sağlıklı işlevi için gerekli olan kan akışını arttırmak için atardamarlarda yeni bir yol oluşturur. Büyük kesilerle yapılan geleneksel bypass ameliyatlarına kıyasla, küçük kesilerle yapılan bu cerrahinin avantajları vardır. İyileşme sürecinde daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme süreci, küçük kesi yöntemiyle yapılan bypass ameliyatının avantajları arasındadır. Ayrıca, bu yöntem daha az invaziv olabilir ve hastanede geçirilen süre daha kısa olabilir.

2. Mitral kapak tamiri veya değiştirme

Kalbin sol tarafında yer alan mitral kapak, kanın kalbin farklı odacıklarına geçişine yardımcı olur. Ancak, kapaklar düzgün çalışmazsa kan geri akabilir ve bu da mitral kapak tamiri veya değiştirilmesini gerektirebilir. Küçük kesi yöntemi kullanılarak yapılan bu işlem, daha az invaziv ve daha hızlı bir iyileşme süreci sağlayabilir.

3. Aort kapak tamiri veya değiştirme

Aort kapak, kalbin sol taraflarındaki damarlar arasındaki geçide yerleştirilmiş bir kapaktır. Eğer düzgün çalışmazsa, aort kapak tamiri veya değiştirilmesi gerekebilir. Ancak, günümüzde küçük kesilerle yapılan Aort kapak tamirleri daha az acı ve daha hızlı iyileşme süreci sağlamaktadır. Bu nedenle, küçük kesilerle yapılan Aort kapak tamirleri daha tercih edilebilir bir seçenek haline gelmiştir.

4. Atrial septal defekt tamiri

Atrial septal defekt (ASD), kalbin iki üst odası arasında bir açıklık olması durumudur. Bu, kanın yanlış yöne gitmesine neden olur ve kalbin normal çalışmasını engeller. ASD tamiri ameliyat gerektirir ve küçük kesilerle yapıldığında daha az ağrı ve daha kısa iyileşme süreleri gibi avantajları vardır. ASD tamirinde birçok yöntem kullanılabilir, ancak küçük kesi yöntemi, hastaların daha kısa sürede hastaneden taburcu olmasını sağlar. ASD tamiri için açık kalp cerrahisi de kullanılabilir, ancak bu daha büyük kesiler ve daha uzun iyileşme süreleri gerektirir.

5. Ventriküler septal defekt tamiri

Ventriküler septal defekt, yani kalbin sağ ve sol karıncıkları arasındaki açıklık, kalbin normal çalışmasını engelleyebilir ve ameliyat gerektirebilir. Ancak, küçük kesi yöntemiyle yapılan ventriküler septal defekt tamiri, daha az invaziv bir yöntemdir ve daha hızlı bir iyileşme süreci sağlar. Bu da hastalar için önemli bir avantajdır.

6. Kalp pili takma işlemi

Kalp pili, kalpte yavaşlama veya duraklama ile seyreden ritim bozukluğu durumunda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde küçük kesilerle yapılan cerrahi işlem, açık kalp ameliyatlarına göre daha az invaziv olabilir ve iyileşme süreci daha hızlı olabilir. Ayrıca, bu yöntemde sıklıkla konvansiyonel C-arka elektrotları yerine bölgeye özel olarak geliştirilen elektrotlar kullanılabilmektedir. Bu sayede daha düşük enerji tüketimi ile daha uzun ömürlü piller kullanılabilmekte ve hastanın yaşam kalitesi artmaktadır.

7. Kapalı göğüs cerrahisi

Kapalı göğüs cerrahisi, göğüs duvarını kesmeden yapılan bir kalp cerrahisi yöntemidir. Bu yöntemde, doktorlar küçük kesiler yaparak kamera ve özel aletlerle kalp ameliyatını gerçekleştirirler. Bu yöntemle ağrı ve iyileşme süresi azaltılabilmektedir. İşlem sırasında dışarıdaki doktorlar da monitörlerden ameliyatı takip edebilir. Kapalı göğüs cerrahisi, geleneksel kalp ameliyatlarına göre daha az invazivdir ve hastaların rehabilitasyon sürecini hızlandırır.

Yorum yapın