Palyatif Bakım Nedir?

Palyatif bakım, ciddi hastalığı olan kişilere yaşam kalitesinin artırılması, semptomların (belirtilerin) hafifletilmesi, destek ve rahatlama sağlayan bir yaklaşımdır. Palyatif bakım, ilerleyici hastalıkların yanı sıra tedavi edilemeyen, kronik hastalıkları olan ve son dönem hastalar için de uygulanabilir. Palyatif bakım; ağrı, mide bulantısı, yorgunluk, kaygı, depresyon, solunum sıkıntısı, ruhsal sıkıntı ve diğer belirtilerin dahil olduğu fiziksel, psikososyal ve ruhsal bakımı kapsar.

Palyatif Bakımın Tanımı

Palyatif bakım, ilerleyici ve tedavi edilemez hastalıklara sahip olan hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla, fiziksel, psikososyal ve ruhsal bakım hizmetlerinin sağlandığı bir yaklaşımdır.

Bu bakım türü, hastanın ve ailesinin önemli ihtiyaçlarını karşılamak ve acılarını azaltmak için tasarlanmıştır. Palyatif bakım, hastalığın türüne ya da evresine bakmaksızın, hastanın yaşam kalitesini artırmaya odaklanır. Bu nedenle, hastalığın ilerleyen aşamalarında da hastanın rahatlığı ve refahı sağlanır.

Palyatif bakımın amaçları arasında, ağrı yönetimi, semptomların giderilmesi, hastanın ve ailesinin duygusal desteği, yaşam kalitesinin artırılması ve hastalık hakkında farkındalığın artırılması yer almaktadır.

Palyatif Bakımın Kapsamı

Palyatif bakım, hastalıkların ilerlemesi sırasında hastaların yaşam kalitesini artırmak için bir dizi hizmeti içerir. Bu hizmetler fiziksel, psikososyal ve ruhsal bakımı kapsar. Fiziksel bakım hizmetleri arasında ağrı kontrolü, doğru beslenme, hijyen ve rahatlık hizmetleri; psikososyal bakım hizmetleri arasında psiko-sosyal destek ve terapi hizmetleri yer alır. Ayrıca, ailenin desteği için de hizmetler sunulur. Palyatif bakım, hastaların ve ailelerinin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır.

Fiziksel Bakım

Palyatif bakım, sadece hastanın fiziksel olarak rahatlamasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini de arttırmayı amaçlar. Fiziksel bakım, palyatif bakımın en temel unsurlarından biridir ve hastaların konforunu arttırmak için birçok hizmeti içerir.

Fiziksel bakımın en önemli bileşenlerinden biri ağrı kontrolüdür. Palyatif bakım hizmetleri, hastaların ağrılarını kontrol altına almak için gerekli tedbirleri alır ve rahat bir ortam sağlar. Bu hizmet, hasta ve ailesinin yaşam kalitesini arttırır.

Ayrıca, palyatif bakımın bir parçası olarak hastanın doğru beslenmesi sağlanır. Beslenme uzmanları, hastalara uygun diyetler sağlar ve hastanın sağlıklı beslenmesini sağlar. Hijyenik bakım da palyatif bakımın bir diğer bileşenidir. Hastaların temiz ve rahat bir ortamda olmaları sağlanır.

Palyatif bakımın fiziksel bakım hizmetleri, hastanın konforunu sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak için birçok farklı hizmeti içerir. Bu hizmetler, hastanın genel sağlığı, rahatlığı ve konforu için önemlidir.

Ağrı Kontrolü

Palyatif bakım hastalarında ağrı kontrolü, hastanın rahat bir yaşam sürdürmesi için esastır. Ağrı yönetimi için çeşitli ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca, meditasyon veya akupunktur gibi alternatif tedaviler de ağrının yönetimine yardımcı olabilir. Ağrı kontrolü, hastalığın evresine ve hastanın durumuna göre bireysel olarak belirlenir.

Ağrı kontrolü için öncelikle hastanın ağrı şiddeti belirlenir ve buna göre tedavi planı oluşturulur. Medikasyon, ağrı kesiciler ve epidural enjeksiyonlar gibi yöntemler kullanılarak ağrı yönetimi yapılır. Ağrı kontrolü, hastanın yaşam kalitesini artırarak, hastanın son günlerinde konforlu bir ortam sağlar.

Diğer Fiziksel Bakım Hizmetleri

Palyatif bakım, hastanın tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Bu nedenle, doğru beslenme, hijyen ve rahatlık gibi diğer fiziksel bakım hizmetleri de sağlanır. Palyatif bakım ekibinde diyetisyenler, hijyenistler ve diğer sağlık uzmanları yer alır. Diyetisyenler, hastanın ihtiyacına uygun bir beslenme programı düzenlerken, hijyenistler hastanın cilt bakımı, ağız hijyeni gibi gereksinimlerini karşılarlar. Ayrıca, hastanın rahat ve huzurlu bir ortamda kalması için yatak değiştirme, vücut pozisyonu değiştirme gibi hizmetler de sunulur.

Psikososyal Bakım

Palyatif bakımın en önemli bileşenlerinden biri psikososyal bakım hizmetleridir. Bu hizmetler, hastaların ve ailelerinin düşünceleri, duyguları ve ruh sağlığına yöneliktir. Psikososyal bakım hizmetleri, hastaların ve ailelerinin yaşadığı kaygı, korku, endişe, depresyon ve benzeri duygusal tepkilere destek sağlama amacıyla verilir.

Duygusal desteğin yanı sıra, palyatif bakım psikososyal hizmetleri hastaların kişisel bakımı ve mantıksal planlaması gibi konularda da gereksinim duyulabilir. Palyatif bakım ekibinde yer alan psikologlar, sosyal hizmet çalışanları ve ruh sağlığı uzmanları, hastanın ve ailenin psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak için gereken desteği sağlayabilmektedir.

Psikososyal bakım hizmetleri, hastalığın başlangıç evresinden itibaren sağlanabilir ve hastanın ya da ailenin gösterdiği belirtiler doğrultusunda şekillenir. Palyatif bakım hizmetleri ile hastalar ve aileleri en zorlu dönemlerinde bile duygusal desteğe ve güçlü bir sosyal ağa sahip olabilir.

Psiyko-Sosyal Destek

Palyatif bakım hizmetleri, sadece fiziksel açıdan değil, psikolojik olarak da destek sağlamaktadır. Bu bağlamda psikososyal bakım hizmetleri, hastaların ve ailelerinin duygu durumlarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hizmetlere, psikolojik desteğin sağlanması, danışmanlık, terapi, sosyal aktiviteler ve gerekirse antidepresan ilaçlar dahil edilebilir.

Palyatif bakım hastalarının hastalıkla başa çıkabilmeleri için, kaygı, korku, kayıplar ve depresyon gibi ruhsal sorunlarla mücadele etmeleri gerekebilir. Bu nedenle, psikososyal destek, hastaların ve ailelerinin bu zorlu süreçte kendilerini güçlü hissetmelerini sağlamaktadır.

Bir palyatif bakım ekibi, hastanın psikolojik sağlığını değerlendirebilir ve uygun destek sağlamak için bir plan hazırlayabilir. Bu şekilde, hastalar ve aileleri, zor durumları daha iyi yönetebilirler.

Ruh Sağlığı Bakımı

Ruh sağlığı, palyatif bakımın önemli bir bileşenidir, çünkü hastalığın ilerlemesi sırasında duygusal ve zihinsel zorluklar yaşanabilir. Palyatif bakım ekibi, hastaların duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için psikososyal destek hizmetleri sunar.

Bu hizmetler arasında, hastaların duygusal ve zihinsel zorlukları hakkında konuşabilecekleri bir kişiyle konuşma terapisi, yoga, meditasyon veya sanat terapisi gibi alternatif terapiler de bulunabilir.

Hastaların ruhsal sağlığına yönelik hizmetler, hem hastaların kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de ailelerine destek olmak amacıyla sunulur.

Aile Destek Hizmetleri

Palyatif bakım, sadece hastaların değil aynı zamanda ailelerin de ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini de içerir. Aile destek hizmetleri, hastaların ailelerine acı veren fiziksel, duygusal ve psikolojik zorlukları hafifletmek için tasarlanmıştır. Aile destek hizmetleri, hastaların ailelerine danışmanlık ve eğitim sağlamak, ailelerin kaygı ve depresyonlarını azaltmak, ailelerin hastalıkla başa çıkmalarına yardımcı olmak ve hastanın yanında olmayı sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla sunulur.

Bu hizmetler ayrıca ailelerin hastalarını evde bakabilmesine yardımcı olacak destek hizmetleri de içerebilir. Bu hizmetler, evde bakım için gereksinim duyulan ekipman ve malzemelerin sağlanması, bakıcıların eğitilmesi, gerekli ev düzenlemelerinin yapılması ve evde bakımının yönetimi için destek hizmetleri sunulmasını içerebilir.

Aile destek hizmetleri, hastaların ailelerinin hastalık süreci boyunca duygusal olarak desteklenmelerini ve bu süreçte yalnız hissetmemelerini sağlar. Bu hizmetler, hastaların ailelerinin yanında olmalarına ve hasta bakımına devam etmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda aile üyelerinin kendi ihtiyaçlarına da odaklanmalarına izin verir.

Palyatif Bakıma Kimler İhtiyaç Duyar?

Palyatif bakım hizmetleri, ilerleyici hastalığı olan, ağır kronik hastalığı olan ya da yaşlı olan hastaların ve terminaller olarak adlandırılan ilerleyici hastalıkların son aşamasındaki hastaların ihtiyaç duyduğu bir hizmettir. İleri evre kanser, ALS, Parkinson, Alzheimer gibi hastalıkları olanlar bu hizmetlerden yararlanabilir. Hastanın yaşam kalitesini arttırma, semptomların kontrol edilmesi, ağrıların azaltılması ve hastanın ve ailenin ruhsal destek alması palyatif bakımın amaçları arasındadır.

İlerleyici Hastalığı Olanlar

İlerleyici Hastalığı Olanlar

Kanser, ALS, Parkinson ve Alzheimer gibi ilerleyici hastalıklar, hastaların palyatif bakım ihtiyacını belirleyen ana faktörlerdir. Bu hastalıkların ilerlemesiyle birlikte, hastaların yaşam kalitesi ciddi şekilde düşebilir ve ağrı, bulantı, halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, palyatif bakım hizmetleri, bu hastalıklarla mücadele eden hastaların rahatlamalarına yardımcı olan, acılarını hafifleten ve yaşam kalitelerini iyileştiren bir seçenek olarak sunulmaktadır.

  • Palyatif bakım hizmetleri, ilerleyici hastalığı olan hastaların semptom kontrolüne, ağrı yönetimine ve rahatlamasına yardımcı olur.
  • Bu hastalıkların ilerlemesiyle birlikte psikolojik etkiler de ortaya çıkabilir ve palyatif bakım hastalarına ve ailelerine psikolojik destek sağlamaktadır.
  • Palyatif bakım, bu hastalıkların ilerlemesinin etkilerini hafifletme amacıyla sağlık uzmanları, aileler ve hasta arasında bir işbirliği modeli oluşturur.

Ağır Kronik Hastalığı Olanlar ve Yaşlılar

Ağır kronik hastalıkları olanlar ve yaşlılar, palyatif bakım hizmetlerine sık sık ihtiyaç duyarlar. Bu hizmetler, yaşlı veya hasta bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir.

Farklı sebeplerle oluşan ağrılar, yorgunluk, iştahsızlık, uykusuzluk gibi kronik hastalıkların belirtileri palyatif bakımda ele alınır. Hastanın hayat kalitesini arttırmak için tedavi edilemez olan ağır kronik hastalıktan muzdarip insanlar bu hizmetlere başvurabilirler.

Palyatif bakım hizmetleri hastanın evinde veya hastanede verilebilir. Yaşlı veya hasta bireylerin rahatı için fiziksel, psikolojik, ruhsal ve sosyal açıdan destek olan palyatif bakım hizmetleri, aldıkları hizmetler sayesinde hayatlarını daha konforlu hale getirebilirler.

Terminaller

Terminaller, ilerleyici hastalıkların son aşamasındaki hastalar için son derece önemli bir hizmet olan palyatif bakımın en yoğun kullanıldığı durumlardan biridir. Bu hastalarda fiziksel, psikolojik ve sosyal yükler artar, bu nedenle hasta ve ailelerinin desteğini ve eğitimini gerektirir. Palyatif bakımın bu aşamasındaki temel amacı, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve acısını hafifletmek için gereksinimleri belirlemektir.

Bu hastaların bakımı için profesyonel olarak eğitilmiş sağlık çalışanları gereklidir. Terminallerle birlikte ortaya çıkan sorunlardan bazıları şunlardır:

  • Ağrı
  • Nefes darlığı
  • Ölüm ve kayıp korkusu
  • Depresyon ve anksiyete
  • Beden işlevlerinde azalma
  • Bedenin farklı bölgelerinde ve organlarında yıkım

Terminallerdeki hastalara yapılan palyatif bakımlar, sağlık çalışanları tarafından fiziksel, psikososyal ve duygusal ihtiyaçlarına uygun bir şekilde özelleştirilir. Bakım, hastaların hayatlarını sürdürmelerine veya ölümden önceki son anlarında rahatlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Yorum yapın