Kadın İnfertilitesinde Kullanılan Tanısal Uygulamalar

Kadın infertilitesi, birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Kadın infertilitesi olan kadınlar, infertilite nedenlerini ve çözüm yollarını öğrenmek için bir dizi tanısal uygulama yapabilirler. Bu makalede, kadın infertilitesi teşhisinde kullanılan birkaç farklı teknoloji ve yöntem ele alınacak.

 • Kan testleri, kadın infertilitesi teşhisi için kullanılabilir. Hormonal dengesizlikleri tespit etmek için genellikle kullanılırlar. Bu testler; östrojen, progesteron, prolaktin ve tiroid hormonları gibi hormonal düzeyleri ölçmek için kullanılır.

 • Folikülografi, ovülasyonun tespiti için ultrasonla folikül büyümesinin izlenmesi yoluyla gerçekleştirilir. Bu test, kadın infertilitesinin belirli tiplerinin tespitinde kullanılır.

 • Histerosalpingografi, rahim ve fallop tüplerinin konturlarını ve blokajlarını tespit etmek için kullanılır. Bir röntgen işlemidir.

 • Laparoskopi, kamera yardımıyla uterus ve tüplerin sağlığının incelenmesi için bir cerrahi prosedürdür. Bu test, kadın infertilitesinin belirli tiplerinin tespitinde kullanılır.

 • Histeroskopi, kamera yardımı ile uterusun iç yapısının incelenmesi için bir prosedürdür. Bu test, rahim içi anormalliklerin tespitinde kullanılır.

 • Endometrial biyopsi, rahim iç tabakasından bir örnek alarak endometriyal kanserin tespit edilmesi için kullanılabilir.

 • IVF, döllenmenin laboratuvar koşullarında gerçekleştirilip sonra rahime transfer edildiği bir prosedürdür. Bu prosedür, kadın infertilitesi tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

 • IUI, doğrudan spermin uterusun içine enjekte edilmesi yoluyla gerçekleştirilen bir prosedürdür. Bu prosedür, düşük sperm sayısı olan erkeklerde kullanılır.

 • ICSI, tek bir spermin direkt olarak yumurta hücresine enjekte edilmesi yoluyla gerçekleştirilen bir prosedürdür. Bu prosedür, erkek infertilitesinin belirli tiplerinde kullanılır.

 • Genetik testler, infertilite nedenleri hakkında bilgi edinmek ve kalıtsal hastalıkların riskini tespit etmek için kullanılabilir. Karyotip testleri ve preimplantasyon genetik tanı bu kategoride yer almaktadır.

 • Preimplantasyon genetik tanı (PGT), IVF öncesinde embriyoların genetik test edilmesi için kullanılır. Bu test, kalıtsal hastalıkların riskinin tespiti için kullanılır.

 • Karyotip testleri, kromozom yapısının değerlendirilmesi yoluyla infertilite nedenleri hakkında bilgi edinmek için kullanılır. Bu test, erkek ve kadın infertilitesinin belirli nedenlerinin tespitinde kullanılır.

Kan Testleri

Kadın infertilitesi teşhisi için, kan testleri oldukça önemlidir. Hormonal dengesizliklerin tespit edilmesinde kullanılır. Bazı kan testleri, östrojen ve progesteron gibi hormon seviyelerine bakarken, diğerleri yumurtlama olup olmadığını kontrol etmek için FSH, LH ve AMH gibi hormonları inceler. Bu testler, doğru tanı koymak için önemlidir ve tedaviye başlamak için gereklidir.

Folikülografi

Folikülografi, kadınların ovülasyon döngüsü takip edilerek gerçekleştirilen bir tanısal uygulamadır. Bu uygulama, ultrason teknolojisi kullanılarak, folikül adı verilen yumurtaların gelişimini ve büyümesini izlemeyi amaçlar. Bu sayede, kadınların ovülasyon zamanları tespit edilerek, gebelik şansları arttırılabilir.

Folikülografi uygulaması, yenidoğan bebeklerde Akciğer grafisi, ultrasonografi ve sıvı analizleri gibi ilk tanısal araştırmalar arasında yer almaktadır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler, kadın sağlığı ile ilgili birçok konuda fikir sahibi olunmasına yardımcı olur.

Bu teknoloji, kadın infertilitesinin ana nedenlerinden biri olan yumurtlama sorunlarının tespiti ve tedavisi açısından oldukça önemlidir. Folikülografi uygulaması, aynı zamanda polikistik over sendromu gibi hormonal dengesizliklerin de tespit edilmesinde kullanılabilmektedir.

Histerosalpingografi

Kadınların infertilite problemine yönelik yapılacak teşhislerden biri de histerosalpingografi yöntemidir. Bu yöntem, rahim ve fallop tüplerinin konturlarını ve blokajlarını tespit etmek için kullanılır. Histerosalpingografi, bir röntgen işlemi olarak gerçekleştirilir ve kontrast madde kullanılarak rahim ağzından rahme girilir. Bu işlem sayesinde rahim içindeki yapılar ve tüplerin açıklığı görüntülenerek, tüp problemleri ortaya çıkarılabilir.

Histerosalpingografi sonrası, kontrast madde ancak tüplerde bir blokaj varsa içeri giremez. Bu durumda doktorlar, hangi tüpte blokaj olduğunu belirleyebilmekte ve tedavi planlarına bu yönde yönelmektedir. Histerosalpingografi sonrası oluşabilecek hafif kramplar ve kanama gibi yan etkilerin görülme ihtimali vardır.

Laparoskopi

Laparoskopi, infertilite teşhisi için sıklıkla kullanılan bir cerrahi prosedürdür. Bu işlem, kamera yardımıyla uterus ve tüplerin iç yapısının incelenmesine olanak tanır. Laparoskopi, aynı zamanda uterusun şeklini ve boyutunu, endometriozis ve myomlar gibi patolojileri tespit etmek için de kullanılır.

Laparoskopi, minimal invaziv bir prosedürdür ve daha az iz bırakırken, daha hızlı iyileşme süreci sunar. Bu işlem, genel anestezi altında gerçekleştirilir ve aynı gün taburcu olunabilir. Laparoskopik yöntem, cerrahın mikro kamerasını kullanarak doğrudan rahim ve tüpleri görmesine olanak sağlar. Bu sayede, rahim ve tüplerdeki herhangi bir endometriyal doku, enfeksiyon veya tıkanıklık tespit edilebilir.

Advantages Disadvantages
 • Minimal invaziv bir işlemdir
 • Hızlı iyileşme süreci sunar
 • Doğrudan rahim ve tüpleri görmeye olanak sağlar
 • Genel anestezi gerektirir
 • Patolojileri tespit eder ancak tedavi etmez
 • Komplikasyon riski taşır

Laparoskopi, infertilite nedenlerini tespit etmek için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem sayesinde, rahim ve tüplerde herhangi bir anormalite, tıkanıklık veya enfeksiyon tespit edilerek, tedavi süreci başlatılabilir. Ancak, laparoskopik yöntem her zaman gerekli değildir ve doktorunuz diğer teşhis yöntemleri hakkında da size rehberlik edebilir.

Histeroskopi

Histeroskopi, uterus iç yapısının incelendiği bir tanısal prosedürdür. Bu işlem sırasında kamera yardımı ile uterus içi görüntülenir ve anormal durumlar ve patolojiler belirlenebilir.

Histeroskopi, rahim içi septum, miyomlar, polipler ve endometrial kalınlığın değerlendirilmesi için de kullanılabilir. Prosedür sırasında, bir alet yardımıyla küçük bit parçası almak için biyopsi de yapılabilir.

Bu prosedür, infertilitesi olan kadınların tanısal testlerinden biridir ve gebelik şansını arttırmak için kullanılabilir.

Endometrial Biyopsi

Endometrial biyopsi, rahim iç tabakasından bir örnek alarak endometriyal kanserin tespit edilmesi için kullanılır. Bu prosedür, endometriyal dokudaki herhangi bir anormalliği değerlendirmek için de kullanılır. Prosedür sırasında, bir örnek almak için bir alet rahim içine yerleştirilir ve daha sonra alınan örnek mikroskop altında incelenir. Test sonuçları, endometriyal kanserin var olup olmadığını veya başka bir sağlık sorunu olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.

In vitro Fertilizasyon

İn vitro fertilizasyon (IVF), infertilite tedavisi için en bilinen prosedürdür. Bu prosedürde, yumurtalıkları uyarılmak ve ardından olgunlaşmış yumurtalar alınarak spermleri laboratuvar ortamında döllenmeye hazır hale getirilir. Döllenmeye hazır hale gelen embryolar daha sonra rahime transfer edilir. IVF, başarılı olabilen bir prosedürdür, ancak bazı kadınlarda birden fazla deneme gerektirebilir.

IVF, uzun bir süreçtir ve birçok farklı aşamayı içerir. Bu aşamalar yumurtalıkları uyarılması, yumurtaların toplanması, sperm örneğinin alınması, döllenmenin gerçekleştirilmesi ve son olarak embriyonun rahime transfer edilmesi aşamalarını içerir. IVF prosedürü, diğer infertilite tedavilerine göre daha yüksek bir başarı oranına sahiptir.

Kadın infertilitesi için IVF, birçok çift için umut olmuştur. Ancak, IVF prosedürü de birçok zorluğu içerir. Başarı şansı, yaş, sağlık durumu ve diğer faktörlere bağlıdır. Bununla birlikte, IVF prosedürü infertilite tedavisinde önemli bir yol açmıştır ve birçok çiftin çocuk sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmüştür.

IUI

IUI (Doğal Yoldan Döllenme) doğrudan spermin uterusun içine enjekte edilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Bu yöntem, düşük sperm kalitesine, endometriyozis veya hafif infertiliteye sahip kadınlar için uygun olabilir. İşlem, kadının doğal ovulasyon zamanlamasına göre yapılabileceği gibi, yumurtalık stimülasyonu ile de desteklenebilir. Enjeksiyon, sperm sayısını artırmak ve hareketliliği artırmak amacıyla önce sperm örneği hazırlanarak gerçekleştirilir.

ICSI

ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection), infertilite tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, erkek spermleri tek tek incelenir ve en sağlıklı ve hareketli olanı seçilir. Ardından, bu seçilen sperm direkt olarak kadının yumurta hücresine enjekte edilir. Bu sayede döllenme sağlanır ve embriyo oluşur. ICSI, IVF tedavisinde düşük sperm sayısı veya hareketsiz sperm sorunu olan çiftlere önerilir ve büyük bir başarı oranı vardır.

Genetik Testler

Genetik testler, infertilite nedenlerinin belirlenmesinde oldukça etkilidir. Hem kadın hem de erkek partnerlerin genetik yapıları incelenerek kalıtsal hastalıkların riski tespit edilebilir. Ayrıca, bu testler infertilite ile ilişkili genetik mutasyonları tespit etmek için de kullanılır. Karyotip testleri, kardeş ve diğer aile bireylerindeki infertilite sorunlarının da değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Preimplantasyon genetik tanı, embriyonun genetik yapısının değerlendirilmesi için IVF öncesi kullanılan bir yöntemdir. Bu testler infertilite tedavilerinin planlanmasında da önemlidir.

Preimplantasyon Genetik Tanı

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT), IVF öncesinde embriyoların genetik test edilmesi için kullanılır. Bu test, kalıtsal hastalıkların ve kromozom anormalliklerinin tespit edilmesine ve bu sorunların çocuğa aktarılma riskini azaltmaya yardımcı olur. İşlem, IVF sırasında toplanan embriyolardan bir örnek alınmasını ve genetik analiz için laboratuvara gönderilmesini içerir. PGT sonucunda, sağlıklı olan embriyoların seçilip uterusun içine yerleştirilmesi sağlanır.

Karyotip Testleri

Karyotip testleri, genetik materyallerin (DNA) yapılarının incelenmesi yoluyla infertilite nedenleri hakkında bilgi edinmek için kullanılır. Bu testler, çiftlerin kromozomlarında, kalıtsal hastalıkların varlığı, kromozom sayısı ve yapısındaki anormallikleri tespit etmek için yapılır. Bu testler, çoğu infertilite vakasının %5’inde başarılı olmasına yardımcı olabilir.

Karyotip testlerinin sonuçları bazen infertilite nedenini belirleyebilir veya tedavi seçeneklerini daraltabilir. Özellikle erkek faktörlü infertilite vakalarında, kromozom anormallikleri yaygın bir sorundur. Bu nedenle, çiftler genetik testlere tabi tutulmalıdır. Bu testler, IVF öncesi veya sırasında yapılabilir ve sonuçlar, tedaviyi optimize etmek için kullanılabilir.

Yorum yapın