Aort hastalıklarında Endovasküler Tedavi

Aort hastalıkları, kalpten çıkan arter olan aortta meydana gelen genişlemeler ya da yırtılmalar olarak tanımlanabilir. Bu hastalıklar ciddi sonuçlar doğurabilen rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Endovasküler tedavi, minimal invaziv bir tedavi yöntemi olarak aort hastalıklarının tedavisinde önemli bir yer tutar.

Endovasküler tedavi yöntemi, açık cerrahi müdahalelerin yerine minimal invaziv bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde, aort duvarındaki anevrizmatik bölgeye bir kateter yerleştirilir. Ardından, bu bölgedeki boşluk stentler ile doldurulur ve böylece hastalık tedavi edilir.

Endovasküler tedavinin en büyük avantajı, geleneksel açık cerrahi müdahalelere göre daha az rahatsızlık vermesidir. Ayrıca, hastanın iyileşme süreci de daha kısa olur ve kanama riski de azalır. Endovasküler tedavi yöntemi, aort hastalıklarının tedavisinde gün geçtikçe daha da yaygınlaşan bir yöntem haline gelmiştir.

Aort Hastalıkları

Aort, kalpten çıkan ana atardamarımızdır. Aort hastalıkları, bu atardamarın duvarında meydana gelen genişlemeler veya yırtılmalar olarak tanımlanabilir. Ayrıca, aort kapakçığı hastalıkları da aort hastalıkları kapsamında yer almaktadır. Bu hastalıklar genellikle yüksek tansiyon, yaşlanma ve ailesel faktörler gibi etkenlerle ilişkilendirilir.

Endovasküler Tedavi

Endovasküler tedavi, aort hastalıklarının minimal invaziv bir şekilde tedavi edilmesini sağlar. Bu yöntemde, anevrizmatik bölgede bir kateter yerleştirilir ve aort duvarına stentler yerleştirilir. Aort kapakçığı hastalığı olan hastalar için de endovasküler tedaviyle yeni bir kapakçık yerleştirilebilir.

Endovasküler tedavi yöntemi, açık cerrahi işlemlere göre daha az riskli bir seçenektir. Bu tedavi yönteminin avantajları arasında daha kısa bir iyileşme süresi ve düşük kanama riski yer alır. Ayrıca, endovasküler tedavi, hastanın aktif yaşam tarzına daha hızlı dönmesini sağlayabilir.

Endovasküler tedavi, aort hastalıklarının tedavisi için etkili bir yöntemdir ve minimal invaziv olması nedeniyle hastaların tercih ettiği bir seçenek haline gelmiştir.

Yöntemler

Endovasküler tedavide, aortun anevrizmatik bölgesine bir kateter yerleştirilir ve bir balonla genişletilir. Daha sonra, stentler yerleştirilir ve etrafındaki dokulara tutturulur. Stent, damarın düzgün bir şekilde açık kalmasını sağlar ve anevrizmanın büyümesini önler. Bu minimal invaziv yöntemle cerrahiye gerek kalmadan hastalığın tedavisi mümkündür.

Endovasküler tedavi yöntemi, açık cerrahi işleme göre daha az risklidir ve hastaların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Ayrıca, ameliyat esnasında kanama riski çok daha düşüktür. Özellikle yaşlı hastalarda etkili bir tedavi yöntemi olarak tercih edilebilir.

Aort Tamiri

Aort tamiri, geleneksel açık cerrahi yöntemlerin yerine minimal invaziv bir teknik olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde, anevrizmanın tümü çıkarılmak yerine aortun içine bir stent yerleştirilir. Bu sayede, hastaların daha az komplikasyon riski ile daha kısa sürede iyileşmesi sağlanır. Ayrıca, açık cerrahi ile karşılaştırıldığında daha az kanama riski de bulunmaktadır.

Aort Kapakçığı Yerleştirilmesi

Aort kapakçığı hastalığı, aort kapakçığının daralması veya sızdırması nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu hastalığı olanlar için endovasküler tedavi yöntemiyle yeni bir kapakçık yerleştirilebilir. Bu yöntemde, kateter yoluyla yerleştirilen bir balon, eski kapakçığın açılması ve yeni kapakçığın yerleştirilmesi için kullanılır. Bu minimal invaziv yöntem, açık cerrahi işlemlere kıyasla daha az riskli ve daha hızlı bir iyileşme süresi sunar.

Avantajları

Endovasküler tedavinin avantajları, geleneksel açık cerrahi yöntemlerine göre birçok açıdan farklılık gösterir. Daha kısa bir iyileşme süresi, hastanede kalış süresinin azalması gibi faktörler hastalar için önemli avantajlar sağlar. Ayrıca, endovasküler tedavi düşük riskli cerrahi işlemlerle gerçekleştirilir ve kanama riski oldukça düşüktür. Bu da hastaların daha kolay iyileşmesine ve daha az komplikasyon riskine neden olur.

Sonuç

Endovasküler tedavi, aort hastalıklarında cerrahi müdahale gerektiren geleneksel yöntemlerin yerine kullanılan bir minimal invaziv yöntemdir. Hastalar için daha az riskli ve daha kısa bir iyileşme süresi sunar. Ayrıca, cerrahi işlemler sırasında kanama riski daha az olduğundan düşük komplikasyon riski taşır. Bu sebeplerden dolayı, endovasküler tedavi aort hastaları için avantajlı bir tedavi seçeneğidir.

Yorum yapın