Akciger Kanseri

Akciger kanseri, akcigerlerde meydana gelen kanser türüdür. Sigara kullanımı, hava kirliliği ve genetik faktörler gibi birçok nedeni bulunmaktadır. Erken tanı ve tedavi, hastalığın ilerlemesini engellemede büyük önem taşır. Bu makalede, akciger kanserinin sebepleri, belirtileri, tedavi yöntemleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Akciger Kanseri Nedir?

Akciger kanseri, akciger dokusunda oluşan ve hızlı bir şekilde yayılabilen bir kanser türüdür. Bu kanserin belirtileri arasında öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kan tükürme, halsizlik ve kilo kaybı sayılabilir. İlerleyen evrelerde ise kollar ve bacaklar da dahil olmak üzere vücudun diğer bölgelerine metastaz yapabilir.

Akciger kanseri, en sık görülen kanser türlerinden biridir ve dünya genelinde ölümlere neden olan en yaygın kanserlerden biridir. Erken teşhis edilirse, tedavi şansı artar ve hayatta kalma süresi uzar. Bu nedenle, belirtiler ortaya çıktığında bir doktorla görüşmek önemlidir.

Akciger Kanserinin Sebepleri

Akciger kanseri, bir dizi faktörün bir araya gelmesi sonucu oluşabilir. En yaygın risk faktörü ise sigara kullanımıdır. Bunun yanı sıra, hava kirliliği, genetik faktörler, işyerindeki maruz kalmalar da akciger kanserinin sebepleri arasında yer alır. Ayrıca, pasif içicilik, filtreli sigara kullanımı gibi sigarayla ilgili diğer faktörler de akciger kanseri riskini arttırabilir. Hava kirliliği de önemli bir risk faktörü olarak kabul edilir. Ayrıca, belirli kimyasallara veya radyasyona maruz kalma da akciger kanserine neden olabilir.

 • Sigara kullanımı
 • İkinci el sigara dumanı
 • Sigarayla ilgili diğer faktörler
 • Hava kirliliği
 • Genetik faktörler

Yukarıda belirtilen faktörlerden herhangi birine maruz kalmak, akciger kanseri riskini arttırabilir. Ancak, herkes aynı risk altında değildir. Bazı insanlar, belirli genetik faktörlere sahip olduklarından daha yüksek risk altındadır. Ayrıca, yaşlılık, beslenme alışkanlıkları ve diğer yaşam tarzı faktörleri de akciger kanseri riskini etkileyebilir.

Sigara Kullanımı

Sigara kullanımı, akciğer kanseri riskini artıran en önemli faktördür. Sigara dumanı, vücuda zararlı kimyasalların salınmasına sebep olarak akciğerlerin zamanla hasar görmesine neden olmaktadır. Sigara içmekle birlikte maruz kalınan nikotin ve katran gibi maddeler, vücutta kanserli hücrelerin oluşmasına neden olarak akciğer kanseri oluşumunu tetikleyebilir. Kansere yol açan toksinlerin maruz kalınan süre boyunca artması, sigara kullanımının süresi ve tüketilen sigara miktarıyla doğru orantılıdır.

Sigara içenler, akciğer kanseri oluşumuna karşı yüksek risk altındadır. Sigarayı bırakarak, akciğer kanseri riskini azaltmak mümkündür.

İkinci El Sigara Dumanı

İkinci el sigara dumanı, sigara dumanında bulunan zararlı bileşenlerin solunması sonucu akciğer kanseri riskini artırabilir. Bu risk, sürekli olarak ikinci el sigara dumanına maruz kalmakla artar. Düzenli olarak bu tür sigara dumanına maruz kalmak, sigara içmekle aynı riski taşır. Korunmak için kapalı alanlarda sigara içilmemesi ve çocuklar için özellikle önlemler alınması önemlidir.

Sigarayla İlgili Diğer Faktörler

Sigara içmek akciger kanseri riskini arttırırken, pasif içicilik de aynı riski taşır. Filtreli sigara kullanımı, sigaranın içilme biçimi, tütünün işlenmesi gibi faktörler de akciger kanseri riskini etkiler. Ayrıca diğer solunum yolu hastalıkları da akciger kanseri gelişimine yol açabilir.

Sigarayla ilgili diğer faktörler arasında, sigara kullanımının başlama yaşı, sigara içen kişinin bağımlılık seviyesi, sigarayı ne kadar süredir içtiği ve günlük kaç adet sigara tükettiği gibi faktörler de yer almaktadır. Bu faktörlerin de akciger kanseri riski üzerinde etkisi büyüktür.

Hava Kirliliği

Hava kirliliği, akciger kanseri riski ile doğrudan bağlantılıdır. Kirli havayı solumak, akcigerlerde zehirli maddelerin birikmesine ve kanser hücrelerinin büyümesine neden olabilir. Bu nedenle, hava kirliliği, akciger kanseri için önemli bir risk faktörüdür.

Birçok şehirde hava kalitesi düşük olduğu için, hava kirliliğinden kaçınmak oldukça zordur. Ancak, ev ve iş yerinde hava filtreleri kullanmak, egzoz gazı salınımını azaltmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek hava kirliliğine maruz kalmayı azaltabilir. Bununla birlikte, hava kirliliğine maruziyetin tamamen önlenmesi mümkün olmayabilir, bu nedenle akciger kanseri riskinin azaltılması için diğer önlemler de alınmalıdır.

Genetik Faktörler

Akciger kanseri genellikle sigara kullanımı veya hava kirliliği ile ilişkilendirilse de, bazı durumlarda genetik faktörler de rol oynayabilir. Kalıtsal yatkınlık, bazı genetik değişiklikler ve belirli genlerin mutasyonları akciger kanseri riskini artırabilir. Özellikle, BRCA2 genindeki mutasyonlar, akciger kanseri riskini önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca, diğer kanser türleri (özellikle meme kanseri) olan kişilerde de akciger kanseri riski artabilir. Ancak, genetik faktörlerin akciger kanseri geliştirme riskinin ne kadarını oluşturduğu tam olarak bilinmemektedir ve bu risk faktörleriyle ilgili araştırmalar devam etmektedir.

Akciger Kanseri Tedavisi

Akciger kanseri tedavisinde kullanılan yöntemler, kanserin tipine, konumuna ve evresine bağlı olarak değişebilir. Tedavi süreci, hastanın genel sağlık durumuna, yaşı ve diğer faktörlere bağlı olarak planlanır. Tedavi yöntemleri arasında cerrahi müdahale, radyasyon tedavisi ve kemoterapi yer alır.

Cerrahi müdahale, kanserli dokuyu tamamen veya kısmen çıkarmayı amaçlar. Bu yöntem, kanserin evresine, konumuna ve yayılımına bağlı olarak farklı tekniklerle uygulanabilir.

Radyasyon tedavisi, kanserli hücreleri öldürmek için yüksek enerjili ışınların kullanılmasıdır. Bu tedavi yöntemi, kanserin evresine, boyutuna ve konumuna bağlı olarak kullanılabilir. Radyoterapi; harici ışın tedavisi, brakiterapi veya proton tedavisi gibi farklı tekniklerle uygulanabilir.

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldüren ilaçların kullanımıdır. Kemoterapi, kanserin yayılımını kontrol etmek veya tedavi etmek için kullanılabilir. Bu yöntem, diğer tedavi yöntemlerine ek olarak kullanılabilir veya tek başına uygulanabilir.

Akciger kanseri tedavisinde hastanın genel sağlık durumu ve tedavi sürecindeki yan etkiler de dikkate alınır. Tedavi sürecinde hastanın yaşam kalitesini korumak için destekleyici tedaviler uygulanabilir. Bu tedaviler arasında ağrı yönetimi, beslenme desteği, psikolojik destek, fiziksel terapi ve rehabilitasyon yer alır.

Cerrahi Müdahale

Cerrahi müdahale, akciğer kanserinin tedavisinde bir seçenek olarak düşünülebilir. Bu yöntem, kanserli parçanın tamamen veya kısmen çıkarılmasını içerir. Cerrahi müdahale sırasında, birinci derece yakınlarının desteği gerekebilir. Cerrahi müdahale yöntemleri şunlardır:

 • Parçalı lobektomi: Kanserli kısım cerrahi olarak çıkarılır.
 • Lobektomi: Kanserli akciğer lobu cerrahi olarak çıkarılır.
 • Pnömonektomi: Tüm bir akciğer cerrahi olarak çıkarılır.
 • Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS): Kanserli kısımlar, torakoskop adı verilen küçük bir kamera aracılığıyla görüntülenerek ve cerrahi olarak çıkarılabilir.

Cerrahi müdahale prosedürleri, hastanın genel durumu, kanserin yaygınlığı ve kanserli kısımların konumu gibi birçok faktöre göre değişebilir. Cerrahi müdahaleden sonra, kanserli hücreler tamamen çıkarılmış olsa bile, hasta kemoterapi veya radyasyon tedavisi alabilir.

Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi, akciger kanserinde kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu tedavi yöntemi, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak veya öldürmek için yüksek enerjili x-ışınları veya diğer radyasyon türleri kullanmaktadır. Yöntem, tedavi edilecek bölgeye ışın uygulanmasıyla gerçekleştirilir.

Radyasyon tedavisi, kanserin evresi ve kanser hücrelerinin konumuna göre farklı yöntemlerle uygulanabilir. Bunlar arasında 3 boyutlu konformal radyoterapi, yoğunluk modüle radyoterapi, stereotaktik radyoterapi gibi yöntemler bulunmaktadır.

Radyasyon tedavisi, akciger kanseri tedavisinde kemoterapi ve cerrahi müdahale ile birlikte veya tek başına kullanılabilir. Ancak, yan etkileri arasında yorgunluk, cilt problemleri, öksürük, yutma güçlüğü ve mide bulantısı gibi sorunlar da olabilmektedir.

Kemoterapi

Kemoterapi, akciger kanseri tedavisinde sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi ilaçları tüm vücuda yayılır ve kanser hücrelerinin büyümesini engeller veya yavaşlatır. Bununla birlikte, kemoterapi, kanser hücrelerinin yanı sıra sağlıklı hücreleri de etkileyebilir.

Kullanılan ilaçlar, kanserin türüne ve evresine göre değişebilir. Kemoterapi, tek başına ya da cerrahi operasyon veya radyoterapi gibi diğer tedavi yöntemleriyle birlikte de verilebilir.

Kemoterapinin yan etkileri arasında bulantı, kusma, saç dökülmesi, yorgunluk ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi şeyler yer alabilir. Bu yan etkiler, tedaviyi zorlu hale getirebilir, ancak sağlıklı bir yaşam tarzı seçimleri yaparak bunların etkilerini azaltmak mümkündür.

Akciger Kanseri Korunma Yöntemleri

Akciger kanseri, önlenebilecek bir kanserdir. Sigara kullanımının bırakılması, hava kirliliğinden uzak durma ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmesi, akciger kanseri riskini azaltabilir.

Sigara kullanımının bırakılması, akciger kanseri riskini önlemede en önemli faktördür. Hava kirliliğinden korunmak için kapalı ortamlarda sigara içilmemeli, düzenli olarak havalandırma yapılmalı ve filtreli hava temizleyiciler kullanılmalıdır. Sağlıklı yaşam tarzı ise, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve stresten uzak durmak gibi faktörleri içerir.

 • Sigara kullanımının bırakılması, akciger kanseri riskini azaltır.
 • Kapalı ortamlarda sigara içilmemeli, düzenli olarak havalandırma yapılmalı ve filtreli hava temizleyiciler kullanılmalıdır.
 • Sağlıklı yaşam tarzı ise, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve stresten uzak durmak gibi faktörleri içerir.

Sigara Kullanımının Bırakılması

Sigara kullanımı, akciger kanseri riskini arttıran en önemli faktördür. Sigarayı bırakmak, akciger kanseri riskini önemli ölçüde azaltır. Sigara ile mücadelede, kişisel kararlılık, destek grupları, nikotin replasman tedavisi, akupunktur gibi farklı yöntemler kullanılabilir.

Hava Kirliliği ile Mücadele

Akciger kanseri ile hava kirliliği arasındaki bağlantı göz önüne alındığında, hava kirliliğinden korunma önlemleri alınması son derece önemlidir. Çünkü hava kirliliği, hem kısa hem de uzun vadede insan sağlığına ciddi zararlar verebilir.

Hava kirliliği ile mücadele etmek için evde ve açık havada yapabileceğiniz bazı basit ama etkili önlemler vardır. Bunlar arasında;

 • Ev ve iş yerinde hava temizleyici kullanmak,
 • Aktif veya pasif tütün kullanımından kaçınmak,
 • Kirli hava koşullarında evde veya iş yerinde kapı ve pencereleri kapalı tutmak,
 • Kirlilik oranı yüksek olan dışarıda spor yapmaktan kaçınmak,
 • İyi havalandırılan mekanlarda egzersiz yapmak,
 • Saatlik hava kirlilik oranlarını takip ederek evde veya iş yerinde kalmanız gereken süreyi ayarlamak,
 • Hava kirliliği seviyesi yüksek olan şehirlerde maske kullanmak.

Bu basit önlemler, hava kirliliğinin neden olduğu zararları azaltabilir ve akciger kanseri riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Sağlıklı Yaşam Tarzı

Akciger kanserinden korunmak için en önemli adım sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemektir. Bu kapsamda, düzenli egzersiz yapmak, dengeli ve sağlıklı beslenmek, vücut ağırlığını kontrol altında tutmak, alkolden uzak durmak ve stresi azaltmak önemlidir.

Egzersiz yapmak, hem akciğerlerin hem de genel sağlığın gelişmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, sigara içenlerde akciğer hava yollarında oluşan hasarın tamir edilmesine de yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz yapanların akciger kanseri riski daha düşüktür.

Beslenme de büyük bir önem taşır. Dengeli ve sağlıklı beslenmek, vücudun bağışıklık sistemini korumak ve kanser riskini azaltmaya yardımcıdır. Özellikle sebzeler, meyveler ve tam tahıllı besinler tüketmek, kanserle mücadelede oldukça önemlidir.

Alkol alımının azaltılması da önemlidir. Aşırı alkol tüketimi, kanser riskini artırır. Bu nedenle, alkol alımı sınırlandırılmalı veya tamamen bırakılmalıdır.

Stresi azaltmak da kanser riskini azaltmada önemli bir faktördür. Yapılan araştırmalar, stresin bağışıklık sistemini zayıflattığını ve kanser riskini artırdığını göstermiştir. Bu nedenle, yoga, meditasyon gibi aktivitelerle stres azaltılmalıdır.

Yorum yapın